Yöremizin Tanıtımı
Sayfa Görüntüleme Sayısı:
114227

İDARİ YAPI

Posof , 2500 yıllık geçmişi olan eski yerleşim birimlerinden birisidir.Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 1923’te ilçe teşkilatı kurularak Kars İli’ne bağlanmıştır.1992 yılında Ardahan’ın il yapılması ile Ardahan’a bağlanan Posof’un- biri nahiye merkezi olmak üzere- 49 köyü vardır.Ardahan İli’ne 75 km. uzaklıkta olup Türkgözü köyündeki sınır kapısına 15 km.’lik asfalt yolla bağlıdır.Köy yolları toplam uzunluğu yaklaşık 260 km.olup Posof’u Ardahan’a ve Posof’u Türkgözü Sınır Kapısı’na bağlayan yol güzergahındaki köyler hariç diğer köy yolları stabilize kaplamadır.

Posof (Gürcüce: ფოცხოვი, Postkhovi), Ardahan iline bağlı ilçe. Nüfusu 2007 yılı itibariyle 9.596 kişi.. 49 tane köyü vardır. Eski ismi Duğur'dur. Okuma yazma oranı %100'e yaklaşmış olup, Türkiye ortalamasının üstündedir. İlçede el sanatları olarak çevre illerde isim yapmış Posof (Duğur) gümüş kemerleri ve Posof bıçakları sayılabilir. Bakır ve halı işlemeciliği ise geçmişte yapılan el sanatlarıdır. 1878'de 93 Harbi, 1950'lerde ise geçim sıkıntısı yüzünden ilçeden büyük göçler olmuştur. Posof'lular gittikleri yerde semtler ve köyler de oluşturmuşlardır. Bunlardan bazıları Kahramanmaraş, Afşin'deki İnci köyü - Türk Poskoflu, Muş-Muratgören, Bursa-Yıldırım'daki Teleferik Semti ve Zeyniler Köyü, yine Bursa'ya bağlı Kestel ilçesindeki Burhaniye köyüdür. Türkgözü Sınır Kapısı Posof'tadır. Halkı köken olarak Kıpçak / Kuman Türkü'dür.

NÜFUS

31 Aralık 2007 nüfus sayımına göre Posof'ta ikamet eden toplam nüfus 9.596 kişidir. Bu nüfusun 2.255'i İlçe Merkezi'nde, 7.341 kişi ise köylerde ikamet etmektedir. İlçe Merkezi'nde ikamet eden 1255 kişi erkek, 1000 kişi ise kadın'dır. Köylerde ise 3.488'i erkek, 3.853'ü de kadın nüfustan oluşmaktadır. Toplam nüfustan 4.718 kişi 0-29 genç yaş gurubunda, 3.421 kişi 30-59 orta yaş grubundan, 1.457 kişi 60-90+ yaşlı nüfustan oluşmaktadır.

COĞRAFYA

Coğrafi Konumu
Posof ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin, Erzurum - Kars Bölümü'nde yer alır. Kuzeyinde ve doğusunda Gürcistan Devleti, batısında Şavşat ilçesi, güneyinde ise Hanak ve Damal ilçeleri ile sınırdır.

Coğrafi Şekilleri
Posof’un deniz seviyesinden yüksekligi 1583 m., yüzölçümü 606 km²'dir. Etrafı yer yer yükseklikleri 3000 m.'yi aşan yüksek dağlarla çevrili olan ilçenin orta kesimleri bu dağlardan inen akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmıştır. Doğu - Batı istikametinde devam eden bu vadinin rakımı 1200 m.'ye kadar inmektedir. İlçenin güneyinde Ilgar Dağı, güney batısında Arsiyan ve Cin Dağları yer yer yükseklikleri 3000 m. geçen dağlardır. Kaynağını bu dağlardan alan Posof Çayı ilçenin en önemli akarsuyudur. Batı - Doğu istikametinde akmaya devam eden Posof çayı Gürcistan Cumhuriyeti ile sınır çizdikten sonra Gürcistan topraklarına girer. Gürcistan topraklarında Kura Nehri'yle birleştikten sonra Hazar Denizi’ne dökülür. İlçede irili ufaklı bir çok göl bulunmaktadır. Bu göllerden Alabalık Gölü’nde, isminden de anlaşılacağı gibi alabalık üretilmektedir.

İklimi
Posof ilçesinin genelinde Karadeniz İklimi Hakimdir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Karadeniz İklimi'nin tek görüldüğü yer olan Posof'ta her mevsimde yağış görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 13-15 °C’dir. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 21-23 °C’dir. Yıllık sıcaklık farkı 13-15 °C’dir. Doğal bitki örtüsü ormandır. Yüksek alanlarda Alpin çayırlar görülür.

Bitki Örtüsü
Posof ilçesi gür bir bitki örtüsüne sahiptir. Genel olarak orman ile kaplıdır. Yılın büyük bir bölümünde bitki örtüsü yeşilliğini muhafaza eder. İlçenin bitki örtüsü coğrafi özelliği bulunduğu yöreye göre şekillenmiştir. İlçe doğal orman alanı içerisinde kalmaktadır. Bu ormanları meşe, çam, köknar, ladin, kayın, kara ağaç, gürgen ve fındık ağaçları oluşturur.

EKONOMİ

Arıcılık
Dünya'da yetiştirilen ve ekonomik değere haiz olan 4 önemli arı ırkından birisi olan Kafkas ırkı arı (Apis Mellifera Caucasica Gorb)'nın Türkiye'deki gen merkezi Posof'tur. Posof genelinde toplam olarak 4.500 adet arılı koloni bulunmakta olup, bunların 2.000 tanesi eski tip kovanlardadır. Yaklaşık olarak 100 arıcı ailesi tarafından işletme başına ortalama 45 adet koloni varlığı ile arıcılık faaliyetleri bal üretimine yönelik olarak sürdürülmektedir. Bu da; ilçenin arıcılık faaliyetlerinin ekonomik işletmecilik prensiplerine uygun olarak ve rantabı yapılmadığını göstermektedir. İlçenin zengin çiçek flora yapısına sahip çayır-mera alanlarında uygun arı konaklatılması halinde 10.000 arı kolonisi ile arıcılık faaliyetinin sürdürülebileceği yapılan bir çalışma ile hesaplanmıştır. İlçede yıllık bal üretimi ise 35.000 - 40.000 Ton kadardır. Posof ilçesinde zengin çayır-mera alanlarında doğal olarak yetişmekte olan, yonca, korunga, üçgül, geven, ballıbaba, hindiba ve daha birçok nektar ve polen kaynağı bitkilerden üretilmekte olan çiçek balları oldukça iyi kalitededir. Posof ilçesinde üretilmekte olan kaliteli 2000-3000 adet ana arılar İlçemiz ve ya İlimiz dışındaki talep sahiplerine satılmaktadır.

Hayvancılık
Halkın geçim kaynağı hayvancılığa dayalı olmakla beraber, geçim standardı için yeterli değildir. İlçede 25.307 adet büyükbaş hayvan, 2.381 adet küçükbaş hayvan, 23.200 adet kümes hayvanı bulunmaktadır. Hayvancılık halen eski usullerle yapılmaktadır. Bunların %70 melez ve kültür ırkıdır. Yazın 3 ay boyunca yaylalara çıkılarak, verimli olan ve zengin ot çeşitleriyle orda bakımı yapılır.

Tarım
İlçe genelinde ekilebilir arazi 12.082 hektar, yani %25'i tarım alanı olup, bu arazinin %15.5’i sulanabilir durumdadır. Yeterli sulama ilkel olarak yapılmaktadır. İlçe genelinde yıllık ürün olarak 840 ton elma, 135 ton mısır, 202 ton buğday, 15 ton fasülye, 460 ton arpa, 300 ton patates, 4 ton ceviz, 4 ton erik, 84 ton armut, 2 ton Vişne, üretilmektedir. Ayrıca baklagiller üretimi olarak ta 5 ton üretim yapılmaktadır. Yem bitkisi yonca, korunga ve fiğ üretimi daha ağırlıklı yapılmaktadır. İlçede son yıllarda seracılık gelişmiş olup, iyi bir ekonomik geçim kaynağı haline gelmiştir.

Ormancılık
İlçenin %25'i ormanlık alanla kaplıdır. İlçedeki Orman İşletme Şefliğince 1998 yılında 545.731 m³ tomruk, 250 ster istihsal edilmiştir. 1999 yılında sayım yapılmamıştır. İşletme şefliğince 2000 yılında 570 m³ tomruk, 400 ster yakacak odun, 60 ster lif yonga odunu, 7 m³ maden direk üretimi yapılmış, istihsal üretimi 2001 yılı içerisinde 513 m³ tomruk, 30 ster odun, l0 m³ maden direği ve 30 ster kazık, 231 ster yakacak odun 2 m³ sanayi odunu üretilmiş olup, üretime devam edilmektedir. İlçe genelinde ağaçlandırma çalışmaları programına alınmıştır. 2001 yılında 30 H. Dikim, l0 H. Sürüm, l5 H. Tabii Tensil yapılmıştır.

KUTLAMA ve ÖZEL GÜNLER

  • Aşıklar ve Türkü Şöleni (Temmuz ayında)
  • Posof'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu (2 Mart)
  • Geleneksel Aşure Günü
  • Aşık Zülali (Suskap) Yayla Yayık Yayma Şöleni
  • B. Eminbey (Cilvana) Seyranı
  • Köylerin nerdeyse hepsinde seyran ve yayla şöleni yapılır.
Siteyi ziyaretiniz sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında işlenmektedir.