Posof Türküleri
Sayfa Görüntüleme Sayısı:
127166

Orhan Bahçıvan
*
Posof Türküleri

--------------------------------------------------

Ağır Ağır (Üstadından Öğüt)

Yöresi: Posof
Aşık Zülali

Üstadından öğüt istersen gönül
Var otur yanında kal ağır ağır
Herkesin ağzından akmaz şeker bal
Düşünde edebin al ağır ağır

Bakarsın yok iken var olduk neden
Vücut yavaş yavaş tam olur beden
Çekirdek topraktan biten bir fidan
Büyüdükçe açar dal ağır ağır

Kimi gider bir namerde kul olur
Kimi fakirlikten yanar kül olur
Yağmur yağar damla damla göl olur
Kimi böyle yığar mal ağır ağır

İşini acele eyleme hemen
Biraz sebreyle ki devrolsun zaman
Aleme bak sen de al elen keman
Elin arkasından çal ağır ağır

Kötü işten vazgeç kimse kınamaz
Terk et edavatı baktın yaramaz
Bakarsın bir kimse hasır bulamaz
Sonunda da giyer şal ağır ağır

Zülali perinden öğüt al bari
Başın aşağı tut bakma yukarı
Günde yüzbin çiçek döşüren arı
Kovanında yapar bal ağır ağır

------------------------------------------

Ağladıkça Ahımızı Artırdın

Yöresi: Posof

Aşık zülali

Ağladıkça ahımızı artırdın
Bizden ne düşmanlık gördün ey felek
Çok kimseyi muradına erdirdin
Beni yarı yolda koydun ey felek

Hicran ateşinle yaktın dağlattın
Başıma karalı çevre bağlattın
Elleri güldürdün beni ağlattın
Ahırı intikam aldın ey felek

Gel yetiş Eflatun halim pek yaman
Başımdan çıkıyor ateşli duman
Lütfü kereminden etmedin ihsan
Beni defterinden sildin ey felek

Felek benim ile davaya durdun
Ne gönlümü aldın ne hatır sordun
Neden hışma gelip bir sille vurdun
Kolum kanadımı kırdın ey felek

Soldurdun gülümü ne ettin ettin
Baykuş gibi talih bağımda öttün
Mihnet kazanında suyum ısıttın
Kara kanlar ile yuydun ey felek

Zülal der gurbete çektin yolumu
Dünyada kim görmüş böle zulümü
Bülbül oldum çektin aldın gülümü
Bana kahretmeğe doydun ey felek

---------------------------------------------------


Ağlarım (Yedi Yaştan Bu Ana Dek)

Yöresi: Posof

Aşık Müdami


Yedi yaştan bu ana dek
Bir ham hülyaya ağlarım
Dayanır mı buna yürek
Düşmüşem paya ağlarım

Çarhı gördüm bana netti
Ahım asumana yetti
Çalıştım beyhude gitti
Emeğim zaya ağlarım

Felek vurdu sitem taşı
Delindi bağrımın başı
Ah ettikçe didem yaşı
Döner bir çaya ağlarım

Sevda canda bıraktı iz
Oynar bize Ali Cengiz
Yüzü gül halları nergis
Saçı Leyla`ya ağlarım

Sabit Müdam sevda zordur
İçimde sönmeyen kordur
Hakkın bir ismi Gafur`dur
Dönüp mevlaya ağlarım


----------------------------------

Ağlasın (Bir Ah Edeceğim)

Yöresi: Posof

Aşık Müdami

Bir ah edeceğim dağa taşlara
Aks eylesin feryadımız ağlasın
Can ciğer dayanmaz bu ateşlere
Evim mülküm bünyadımız ağlasın

Gelin helallaşak hoca hacılar
Bugün yüreğimden çıkmaz acılar
Halalar bibiler hanım bacılar
Dayı yeğen efradımız ağlasın

Nerde kaldı yaptığımız bu emek
Çalışmıştım gözyaşları dökerek
Layık mı gurbette ahın çekerek
Ehli ahval evladımız ağlasın

Der Zülali yazmış taktir mukadder
Kalk kardeş istiyor ihtiyar peder
Fatiha isterler mahşere kadar
Kabr içinde ecdadımız ağlasın

------------------------------------------------

Ayrı Düştüm Gülşenimden

Yöresi:Posof
Aşık Zülali

Ayrı düştüm gülşenimden gülümden
Söğüdün dalında ötmeliyim ben
Allah`ı sevenler etmen yolumdan
Tez elden Afyon`a gitmeliyim ben

Goncadan mı geçem hardan mı geçem
Namustan mı geçem ardanım geçem
Vatandan mı geçem yardan mı geçem
Efendim neyleyipnetmeliyim ben

Zülali hasretin başından aştı
Ahu zar çekmeden ciğerim pişti
Çifter yavrularım yadıma düştü
Durmağa sabrım yok gitmeliyim ben

 


---------------------------------------------------

Ayrılık Badesi Kar Etti Cana

Yöresi:Posof

Aşık Zülali

Ayrılık badesi kar etti cana
Serseri gezdirir peymane bizi
Esti kısmet yeli attı bir yana
Düşürdü feryada figana bizi

Elbet takdir sana ederim mihnet
Nedir bu ayrılık nedir bu hasret
Almış diyar diyar gezdirir gurbet
Her gören zanneder divane bizi

Terkettim cananı her muhabbeti
Ağlarım gezerim ben bu gurbeti
Bir yandan ayrılık vatan hasreti
Der Zülali ettin mestane bizi


--------------------------------------------------

Dolanır (Hiç De Kabül Etmez)

Yöresi:Posof
Aşık Müdami

Hiç de kabul etmez nasihat gönül
Bilmez efkarını nerde dolanır
Bir dem seyyah olur gezer alemi
Bir dem uçar semalarda dolanır

Bir dem siyinerek döner ayaza
Bir dem her hesabın çeker beyaza
Bir dem sofu olur başlar namaza
Bir dem gözü daim şerde dolanır

Bir dera molla olur üstün esreye
Bir dem şair olur başlar mısraya
Bir dem tacir olur Bağdat Basra`ya
Bir dem gider Kandahar`da dolanır

Bir dem kar`şık olur keşmekeş gibi
Bir dem tembel olur yerli taş gibi
Bir dem hava bozuk karlı kış gibi
Bir dem de boranda karda dolanır

Bir dem günü geçer ah ile zarla
Hiçbir demde vuslat bulmadı yarla
Bir Müdamin`etsin bunca efkarla
Bir yar sevdasıdır serde dolanır
-----------------------------------------------

Gelin Görüşelim Vatandaşlarım

Yöresi:Posof
Kaynak: İsmet çınar

Gelin görüşelim vatandaşlarım
Katmak için ruhunuza can geldim
Hem muhibb-i sadık hem kardaşlarım
Derdinize olsun koç kurban geldim

Memleket içinde kalmış adımız
Aks etmiş her yana dad feryadımız
Vatan halkı size yok imdadıkız
Af edin dertliyim perişan geldim

Der Zülali vatan halk ser-tacım
Tarif olmaz vardır yürekte acım
Hayıf derdinize yoktur ilacım
Fena bir haldeyim pek yaman geldim

----------------------------------------------------

Göründü (Livana`dan Aştım)

Yöresi: Posof
Aşık zülali

Livana`dan aştım Şavşat dağına
Allah`ın lütfundan ihsan göründü
Sanarsın ki düştüm cennet bağına
İnsanları huri gılman göründü

Sevgim kaldı vatan gazilerinde
Hasretim varidi bazılarında
Bu dersin manevi yazılarında
Hubbül vatan min el iman göründü

Bu vatana ağlar idim ıraktan
Gördüm de kurtuldum gamdan firaktan
Açıldı gözümüz kudreti Hak`tan
Güzel Çıldır Kars Ardahan göründü

Hicran köprüsünden geçti ordumuz
Kalmadı kasavet asla derdimiz
Posof mekanımız Suskap yurdumuz
Her taşı cevherden vatan göründü

Gönül der Zülali vatana yeriş
Halkın ahvalinden suval et soruş
Aleme yaz gelmiş burda neden kış
Yaylaları karlı duman göründü

 


---------------------------------------------------------

Şemsinur (Yedi Yaştan)

Yöresi:Posof
Aşık Müdami

Yedi yaştan bir sevdaya tutuldum
Sadık dostum ne haldeyim sor beni
Otuz üç senedir yandım yakıldım
Kül etti içimde gizli kor beni

Tuz misali her yemeğe ekildim
Elekten elendim kaba döküldüm
Nuh Nebi`nin haddesinden çekildim
Baba ocağından etti dur beni

Gönül bir deryadır sırrı bilinmez
Lokman`dan bu derde çare bulunmaz
Hüsnü bir an hayalimden silinmez
İster isen yad ellere sür beni

Leyl ü nehar yar vuslatın gözetir
Gözyaşlarım şarap ciğer mezedir
Saç sakal ağardı aşkım tazedir
Yalan dersen al tüfeği vur beni

Şair Müdam arar nerde Şemsinur
Saldı beni dertten derde Şemsinur
Hayalde fikirde sırda Şemsinur
Acep unuttun mu Şemsinur beni


----------------------------------------------------

Oğul (Şekerim Kalmadı)

Yöresi:Posof
Aşık Zülali

Şekerim kalmadı kahvem tükendi
Bilmem gidem hangi attara oğul
Takatim kesildi gönlüm bulandı
Cebimde de yoktur on para oğul

Bir gün çay içmezsem tutar ısıtma
Hem de bana dersin doktora gitme
Takdirin bu diye iftira etme
Tedbirime ara bir çare oğul

Fakirler bağında baykuşlar öter
Bu nasıl zamandır gün günden beter
Billurlar fincanlar yüzüstü yatar
Çay takımı oldu kapkara oğul

Der Zülali tiryakilik bilindi
Gözlerimin ışıkları silindi
Bu sebepten semaverim delindi
Kaynadı su döndü pınara oğul

----------------------------------------------

İmdat Eder Mi


Yöresi:Posof
Aşık Zülali

Vücutta olmasa aşkın mimarı
Külünge ser vermek ferhet eder mi
Gülden murat alsa bülbül efkarı
Şebi rüzgarında ferit eder mi

Önnaki ellemiş sanarsınmeyluş
Badeler şehrinde dolanır serhoş
Dünyadan hoşlansa divane baykuş
Gidip viraneyi abat eder mi

Muradı bu aşka düştü Zülali`n
Mecnuna sevdası geçti leylanın
Eğer olmasaydı aşkı mevlanın
Nar da İbrahime imdat eder mi

-----------------------------------------------------
Orhan Bahçıvan - beyfendiye yönetim kurulu olarak bu güzel çalışmasından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 17.08.2012 YÖNETİM KURULU.

Siteyi ziyaretiniz sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında işlenmektedir.